In het kader van een ontruimingsplan zijn vluchtweg- of ontruimingsplattegronden nodig. Voor locaties met een vloeroppervlak groter dan 250m2, of waar zich vaak vijftig personen of meer bevinden, zijn deze plattegronden vereist. Als een bedrijf verplicht is over een brandmeldinstallatie te beschikken, moeten er zéker ontruimingsplattegronden opgehangen worden.

Deze plattegronden worden in de gebouwen opgehangen. Ze geven alle aanwezigen informatie over de vluchtmogelijkheden en de blusmiddelen. Onze plattegronden zijn getekend op een wijze die ze goed leesbaar maakt voor personen die geen technische tekeningen kunnen lezen.

Markant Sign heeft veel ervaring met het maken van vluchtwegplattegronden voor middelgrote tot grote organisaties. De plattegronden voldoen aan de nieuwste eisen zoals bijvoorbeeld de NEN1414. We volgen de ontwikkelingen op de voet en kunnen hier direct op inspelen.

Ontruimingsplan

Een ontruimingsplan is een belangrijk document waarmee u de ontruiming van een gebouw kunt organiseren als er zich een noodsituatie voordoet. Een dergelijk plan is verplicht als er een brandmeldinstallatie in het gebouw is aangebracht.

Wij kunnen een dergelijk plan in zijn geheel voor u opstellen. Bij dit plan horen veiligheidsplattegronden. Deze zijn een uitbreiding van de vluchtwegplattegronden die wij leveren.

Tekeningen behorend bij een gebruiksvergunning

De tekeningen die nodig zijn voor de aanvraag van een gebruiksvergunning moeten aan specifieke voorwaarden voldoen. Er komen gegevens op te staan die de brandweer nodig heeft om het gebouw te controleren op de brandveiligheid. U kunt hierbij denken aan de volgende zaken:

  • Gebruiksoppervlakte van elke ruimte
  • Gebruiksbestemming per ruimte
  • Brandscheidingen
  • Alle blusmiddelen en brandmelders
  • Noodverlichting
  • Zelfsluitende deuren
  • Pictogrammen


 

Wij kunnen deze tekeningen compleet leveren. Deze tekeningen zijn uitgebreider dan veiligheidsplattegronden die bij een ontruimingsplan horen. Als u ook veiligheidsplattegronden van ons afneemt kunt u tekeningen voor een gebruiksvergunning voor een kleine meerprijs geleverd krijgen.

Ontruimings- plattegronden


Ontruimingsplattegronden volgens de nieuwste NEN 1414 richtlijnen. 
 
Elk bedrijf is verplicht om ontruimingsplattegronden op te hangen.
 
Deze plattegronden worden in de gebouwen opgehangen. Ze geven alle aanwezigen informatie over de vluchtmogelijkheden en de blusmiddelen. Onze plattegronden zijn getekend op een wijze die ze goed leesbaar maakt voor personen die geen technische tekeningen kunnen lezen.
 
Markant Sign heeft veel ervaring met het maken van ontruimingsplattegronden voor middelgrote tot grote organisaties. De plattegronden voldoen aan de nieuwste eisen zoals bijvoorbeeld de NEN1414. We volgen de ontwikkelingen op de voet en kunnen hier direct op inspelen.
 
Met een moderne lay-out vallen onze plattegronden op en dat wil iedereen graag!

 

Veiligheids- plattegronden


Veiligheidsplattegronden volgens de nieuwste NEN 1414 richtlijnen. 
 
Een veiligheidsplattegrond is een plattegrond waarop veiligheidsinformatie over een gebouw staat en ook deze tekeningen zijn verplicht. Er staat meer informatie op dan op een ontruimingsplattegrond. Dit maakt de plattegrond niet geschikt om op te hangen, omdat te veel informatie snel lezen niet ten goede komt.
 
Op een veiligheidsplattegrond kunnen de volgende zaken staan aangegeven: brandblusmiddelen, rookmelders, noodverlichting, slow whoops, gevaren, verboden, gevaarlijke stoffen en brandwerende scheidingen. De tekeningen worden gemaakt volgens de nieuwste norm, de NEN1414.


Onze veiligheidsplattegronden zijn geschikt voor gebruiksmelding en aanvraag gebruiksvergunning. Ze voldoen daarvoor aan specifieke eisen zoals de schaal van de tekeningen. Er komen gegevens op te staan die de brandweer nodig heeft om het gebouw te controleren op de brandveiligheid. U kunt hierbij denken aan de volgende zaken:
Gebruiksoppervlakte van elke ruimte
Gebruiksbestemming per ruimte
Zelfsluitende deuren
Lengte van de vluchtroutes
Vluchtroute aanduidingen
 
We hebben onder andere door onze jarenlange ervaring een goede samenwerking met de brandweer. Als u ons inhuurt voor het maken van deze tekeningen weet u zeker dat ze voldoen aan de huidige eisen. Ook op dit vlak volgen we de ontwikkelingen op de voet.

Ontruimingsplan


Ontruimingsplan, omschrijving van procedure bij ontruiming, omschrijving technische gegevens gebouw en veiligheidsplattegronden. 
 
In het ontruimingsplan staan de taken van de directie, bedrijfshulpverleners en het personeel bij een ontruiming. Verder bevat het technische gegevens van het gebouw, veiligheidsplattegronden en een beschrijving van de procedure bij ontruiming.
 
Ontruiming van gebouwen moet geregeld zijn, dit is een eis in de Arbowet. Als er een ontruimings- of brandmeldinstallatie aanwezig is bent u verplicht om een volledig ontruimingsplan op te stellen. Kleine bedrijven en instellingen kunnen volstaan met een ontruimingsinstructie en tekeningen.
 
Maak het ontruimingsplan zó dat de brandweer het kan toetsen. Als het ontruimingsplan onderdeel uitmaakt van een bedrijfsnoodplan of calamiteitenplan, dan moet het een zelfstandig en uitneembaar stuk zijn.
 
Ook als het niet verplicht is kan het opstellen van een ontruimingsplan aan te raden zijn. Datgene wat de bedrijfshulpverleners geleerd hebben wordt samengevoegd door middel van het ontruimingsplan. Dit plan vormt het organisatorische gedeelte van de bedrijfshulpverlening. U kunt rustig stellen dat een ontruimingsplan onontbeerlijk is. U tekent daarmee voor de veiligheid van iedereen in de organisatie. Als er een dergelijk plan geschreven is heeft u de zekerheid dat iedereen weet wat hij of zij moet doen in het geval van nood. Er zal dan veel minder snel paniek ontstaan.
 
Daarnaast is het ook heel belangrijk dat er jaarlijks geoefend wordt en het ontruimingsplan wordt dan aangepast. Wij leveren daarom een plan dat u gemakkelijk zelf kunt aanpassen.

Markant Sign B.V.

Bezoekadres
Hoofdweg 164 A
7676 AK Westerhaar
Nederland
KVK 08142544
Postadres
Postbus 176
7670 AD Vriezenveen
Nederland
Contact?
  0546 - 65 79 80
  0546 - 65 79 82
  info@markantsign.nl

Beelden zeggen meer dan duizend woorden

Stel ons direct uw vraag